Bench press

Bench-press (soupažný tlak v lehu na rovné lavici s velkou činkou) je patrně nejznámější posilovací cvik rozvíjející svaly hrudníku a rukou. Cvik lze obměňovat (např. různou šíří úchopu či náklonem lavice), a tím měnit zatížení jednotlivých svalových skupin.

Jak se provádí

Cvik se provádí v lehu na zádech na lavici. Činka je držena nadhmatem v napjatých pažích, palce kolem činky. Kontrolovaně se spustí k hrudníku na úroveň prsních bradavek a následuje dynamický zdvih opět do napnutých paží. Pohyb musí být pomalý a plynulý. Stejně jako u ostatních cviků, i u bench-pressu je důležité správné držení těla. Pánev má být mírně podsazena a přitlačena k podložce a lokty rozvedeny do stran. Nohy jsou pevně na zemi. Opomenuta nesmí zůstat ani zásada správného dýchání – při spuštění činky nádech, se záběrem výdech.

U tohoto cviku je nutná přítomnost spolucvičence, který zejména při větších vahách pomůže cvičícímu sundat činku ze stojanu, ale hlavně v případě potřeby zabrání tomu, aby činka při nemožnosti dalšího opakování zůstala cvičícímu ležet na hrudi. Tento cvik není vhodný pro úplné začátečníky.

Jaké svaly jsou zapojeny

Velký prsní sval (m. pectoralis major)
Deltový sval (m. deltoideus)
Trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)
Malý prsní sval (m. pectoralis minor)
Obměny cviku