HIIT

Vysoce intenzivní intervalový trénink (anglicky High-intensity interval training, HIIT, také high-intensity intermittent exercise, HIIE, nebo sprint interval training, SIT) je druh cvičení, při kterém se střídá cvičení (interval) o vysoké zátěži se cvičením o nízké zátěži či s úplným odpočinkem. Není určeno, co se má cvičit, tento typ tréninku lze aplikovat na rozmanitou škálu pohybových aktivit: běh, jízdu na kole, plavání, skákání přes švihadlo, posilování s vlastní vahou nebo činkami atd.

Princip

Zásadní výhodou tohoto tréninkového konceptu je to, že ke spalování tuku nedochází pouze při cvičení, ale i po něm. Důvodem, proč dochází k odbourávání tuku i po skončení tréninku, je tzv. efekt EPOC (excess post-exercise oxygen consumption) neboli zvýšená spotřeba kyslíku po tréninku. Tělo tedy využívá kalorie zhruba o 10 % více i v době necvičení. Dále HIIT také ovlivňuje mechanismy ve svalových buňkách, které poté umí lépe nakládat s tukem a omezují jeho ukládání.

Průběh

Střídáme intervaly, přičemž každý má dvě fáze. Pokud například běžíte, v první fázi byste se měli pohybovat ve škále od 110 (1 pro lehkou chůzi, 10 běžet jako o život) asi v intenzitě 79. V druhé fázi zpomalte běh do klusu a můžete přejít až do chůze. V této části odpočíváte, abyste opět mohli přejít do maximálního výkonu. Střídá se tedy asi 3060 sekund (dle stupni kondice) maximálního výkonu a dvojnásobný čas odpočinkové fáze, tedy 60120 sekund.

(zdroj Wikipedie)